Sponsorcommissie

Voorzitter Sponsorcommissie : Christian Heldens

Bestaat uit:

 • Christian Heldens
 • Mario Glas

Hoofdtaak: Verantwoordelijk voor het sponsorbeleid.  

 • leidt de sponsorcommissie
 • vertegenwoordigt de SP binnen de financiele commissie
 • verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, subsidies en dergelijke
 • coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid
 • legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors
 • is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan
 • behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging
 • behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor
 • stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering
 • geef wensen/problemen vanuit de commissie aan richting de financiele commissie en koppelt dit terug aan de SP
 • zorgt voor goede communicatie tussen de financiele commissie en de commissie
 • coördineert de taakverdeling binnen de commissie