Baanreglement

  De tennisbanen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden en mogen ook alleen maar gebruikt worden voor tennisdoeleinden.

 

  Houd de baan schoon en laat geen afval slingeren. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken.

 

  Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich netjes gedraagt op de tennisbaan. Bij onbehoorlijk gedrag kan op gezag van het bestuur toegang tot de banen worden geweigerd.


  Voordat je begint te spelen ben je verplicht de bij de baan behorende klok in te stellen op het aanvangstijdstip van spelen. Hiervoor ben je verplicht een geldige KNLTB ledenpas te gebruiken. Het aanvangstijdstip is per definitie de tijd op de werkende bordklok. Je hebt na het instellen van het aanvangstijdstip het recht om minimaal 30 minuten te enkelen of 45 minuten te dubbelen. Voor enkelen moeten er 2 ledenpassen aanwezig zijn, bij dubbelen 4. Wanneer je geen klok of ledenpassen hebt ingesteld heb je geen recht om verder te spelen.


  Als er wachtenden zijn ben je verplicht bij singelen na 30 minuten en bij dubbelen na 45 minuten de baan te verlaten. Indien er geen wachtenden zijn kun je verder spelen, maar kun je ten alle tijden door wachtenden van de baan gezet worden.


  Indien alle banen bezet zijn, dienen de wachtenden hun ledenpasjes op te hangen onder de ledenpasjes van de spelenden. In principe onder de baan, die het eerste vrijkomt. Tijdens het wisselen zetten de wachtenden hun ledenpasjes op de eerste rij onder de baanklok en stellen de baanklok in op hun aanvangstijd. De ledenpasjes van de spelenden worden door de wachtenden op de laatste rij onder de baanklok gezet.


  De ledenpasjes mogen pas opgehangen worden als alle personen, waarmee gespeeld wordt op het park aanwezig zijn. Het is ten strengste verboden om bij afwezigheid van diegene die wil reserveren, diens ledenpasje op het bord aan te brengen.


  Heb je gespeeld, neem dan je eigen ledenpas af.


  Voor activiteiten zoals competitie, clubkampioenschappen, toernooien, uitwisselingen en trainingen geldt een aparte baanreserveringsregeling. In deze gevallen zijn de benodigde banen op de vermelde dagen en uren gereserveerd. Zie hiervoor de kalender op de website.