Baanreglement

Tennissen in de winter

Tijdens een vorstperiode is een kunstgras tennisbaan gewoon bespeelbaar. Op het moment dat het gaat dooien niet. Maar hoe test u of er nog sprake is van opdooi in de tennisbaan om te bepalen wanneer er weer getennist kan worden? Dit is relatief eenvoudig. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de tennisbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de tennisbaan en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld. Spreek binnen de tennisvereniging af dat één persoon verantwoordelijk is om te bepalen wanneer er getennist mag worden om schade, met alle financiële gevolgen van dien, te voorkomen. Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof. Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder. 

Kleding

De tennisbanen mogen uitsluitend met tennisschoenen (zeker geen noppen) worden betreden en mogen ook alleen maar gebruikt worden voor tennisdoeleinden. Verder is tenniskleding verplicht.

Algemeen

Houd de baan schoon en laat geen afval slingeren. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken.

Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich netjes gedraagt op de tennisbaan. Bij onbehoorlijk gedrag kan op gezag van het bestuur toegang tot de banen worden geweigerd.

Afhangen

Gedurende de corona periode is het reserveren van een baan via de website of clubapp verplicht. Na getennist te hebben is men verplicht het park zo spoedig mogelijk te verlaten zolang dit door de overheid voorgeschreven wordt. Meer corona informatie vind je in het nieuws item daarover.


Voor activiteiten zoals competitie, clubkampioenschappen, toernooien, uitwisselingen en trainingen geldt een aparte baanreserveringsregeling. In deze gevallen zijn de benodigde banen op de vermelde dagen en uren gereserveerd.