Spelregels opzeggen lidmaatschap

  Het lidmaatschap moet vòòr 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar via het  "formulier opzeggen lidmaatschap" worden opgezegd. Uw lidmaatschap wordt dan per 31 maart beëindigd.

 

  Leden die tussen 1 januari en 31 maart hun lidmaatschap voor dat verenigingsjaar opzeggen wordt € 20,- in rekening gebracht, zijnde de bijdrage die de vereniging per lid moet betalen aan de KNLTB voor het te laat opzeggen en overige gemaakte kosten.

 

  Opzeggen van het lidmaatschap na 1 april van het lopende seizoen is niet mogelijk ook niet in geval van blessures. Het lidmaatschap blijft dan lopen tot 1 april van het volgende verenigingsjaar en er zal aan de financiële verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan moeten worden.

 

  Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend via "formulier opzeggen lidmaatschap". Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.

 

  De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail. Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met de ledenadministratie.

 

 

Voor meer informatie over het opzeggen van het lidmaatschap:

 [email protected]