Huishoudelijke regels competitie

Wanneer je je aanmeldt voor de competitie is er een aantal regels waarmee je verklaart akkoord te gaan. Natuurlijk gaat het boven alles om lekker tennissen en samen een leuke competitietijd te beleven. Toch hieronder de regels om de competitie in goede banen te kunnen leiden.

  • Je bent slechts voor de competitie ingeschreven wanneer je voor de sluitingsdatum van de inschrijfperiode het formulier hebt ingeleverd. De sluitingsdatum wordt steeds vermeld in de aankondigingsmail van de competitie;
  • Indien een teamgenoot jouw team of een deel daarvan aanmeldt via het formulier ben je eveneens aangemeld. Overleg goed met jouw teamgenoten;
  • Aanmelding heeft niet automatisch plaatsing in een team ten gevolge. Het kan zijn dat een team bijvoorbeeld teveel personen bevat of de speelsterktes te ver uit elkaar liggen. De technische commissie heeft ten alle tijden de mogelijkheid leden in een ander team te plaatsen of op de reserve lijst te zetten. Dit wordt natuurlijk zoveel mogelijk getracht te vorkomen;
  • Bij de samenstelling van de teams wordt ernaar gestreefd elk team uit minimaal 5 personen te laten bestaan. Met betrekking tot de samenstelling van de teams is discussie over de kwaliteit en/of kwantiteit van teamleden uitgesloten;
  • Opgaaf voor de competitie is bindend. Na opgave tot deelname aan de competitie is het dus niet meer mogelijk voor een andere vereniging competitie te spelen. Dit is anders wanneer er dispensatie is aangevraagd. Wanneer dispensatie nodig is, meldt je dan a.u.b. bij de competitieleider.
  • Indien HTV Ace gedwongen wordt een team terug te trekken uit de competitie danwel indien een team niet kan spelen omdat er te weinig spelers aanwezig zijn op de competitiedag, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van het betreffende team. Dit is onafhankelijk van de onderliggende reden.
  • Bij opgave voor deelname aan de competitie geef je te kennen dat je 7 weken competitie wil en kan spelen. Wanneer je toch een dag of een aantal dagen niet kunt ben je zelf gehouden voor vervanging te zorgen en met jouw medespelers te overleggen. Wel kunnen we hierbij helpen, geef dit dan ook zo spoedig mogelijk door aan de competiieleider Anja Evers;
  • De Technische Commissie heeft bij het regelen van zaken in verband met en rondom de competitie altijd het laatste woord. 

Deze regels zijn niet bedoeld om je af te schrikken maar slechts om de gang van zaken duidelijk te maken. De belangrijkste is dat de competitiedagen leuke gezellige en sportieve dagen zijn. Dus geef je snel op.