Social Media

 

  Ace Paper

In maart 1975 verscheen het eerste nummer van ons verenigingsblad "Ace Paper". Het clubblad had tot doel de leden van de tennisvereniging gedurende het tennisseizoen op de hoogte te brenegne van de activiteiten die plaatsvindenop ons tennispark. Met name betreft het nieuwtjes over de competitie en toernooien die voor de jeugd en senioren georganiseerd werden. Verder werden allerlei huishoudelijke zaken en nieuwtjes bij de leden onder de aandacht gebracht. Het clubblad v erscheen vier maal per jaar in een oplage van 250-300 stuks. Door de hoge kosten heeft het bestuur moeten besluiten de papieren Ace paper in 2012 niet meer uit te geven.

Ook voor sponsors was het toen mogelijk zich te presenteren aan onze leden via het plaatsen van advertenties.

 

  L"ACE" Nieuws

Sinds 2012 verschijnt L"ACE" Nieuws, een digitale nieuwsbrief die de leden via de mail ontvangen.

 

  Website van HTV Ace

De website van de Hertense TennisVereniging Ace bestaat sinds 2000. De website richt zich in het begin vooral op de eigen leden, met berichten over competitie, de diverse toernooien en andere wetenswaardigheden. Inschrijving en uitslagen van de lopende 9open) toernooien zijn ook te vinden op de website. Aan de jeugd is natuurlijk gedacht en ook worden er met regelmaat foto's gepubliceerd van de evenementen die binnen de vereniging hebben plaats gevonden. Eind 2014 is een nieuw pakket aangeschaft met alle moderne mogelijkheden van heden ten dage om een informatieve website op te zetten. Vanaf januari 2015 is nieuwe website 'Online'.

Voor sponsors kan via de website informatie worden verkregen betreffende de sponsoringsmogelijkheden bij Ace. Uiteraard is mogelijkheid voor sponsors om aanwezig te zijn op de website via het plaatsen logo's, links e.d. Zie hiervoor de mogelijkheden onder "Ace Sponsor Club".

 

  Facebook

HTV Ace is ook op Facebook actief. Meld je snel aan om via dit medium geinformeerd te worden.

 

Footer

 HTV Ace

Tennis voor:

- jong en oud

- de beginnende en gevorderde speler

- de recreatieve en prestatieve speler

- de competitie en niet-competitiespeler

  

 Lidmaatschap

Lid worden?

U kunt zich hier Online aanmelden.

 

Iedereen is het hele jaar van harte welkom.

Kom gerust een kijkje nemen op ons tennispark.

 Contact

Natronchemieweg 10

6049 CN Herten

 0475-332638

 Tennisvereniging HTV ACE

 info@ace-herten.nl