Info en taken Kas Commissie

 

  Kascommissie  
Hoofdtaak:  Het financieel jaarverslag van de vereniging controleren om de leden zekerheid te bieden dat het door het bestuur opgestelde financieel verslag een correcte weergave is van de werkelijkheid.    

 

  • stelt vast dat de informatie in het financieel verslag correct en toereikend is:

           - controle van de balans, staat van baten en lasten en een toelichting.

           - vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd.

 

  • doet verslag van de bevindingen aan de algemene ledenvergadering, inclusief:

           - het signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en het advies daarover aan het bestuur.

 

  • geeft verslagen door aan de verenigingssecretaris.

 

Footer

 HTV Ace

Tennis voor:

- jong en oud

- de beginnende en gevorderde speler

- de recreatieve en prestatieve speler

- de competitie en niet-competitiespeler

  

 Lidmaatschap

Lid worden?

U kunt zich hier Online aanmelden.

 

Iedereen is het hele jaar van harte welkom.

Kom gerust een kijkje nemen op ons tennispark.

 Contact

Natronchemieweg 10

6049 CN Herten

 0475-332638

 Tennisvereniging HTV ACE

 info@ace-herten.nl