Info en taken Sponsor Commissie

 

  Voorzitter Sponsorcommissie  
Hoofdtaak: Verantwoordelijk voor het sponsorbeleid.  

 • leidt de sponsorcommissie
 • vertegenwoordigt de SP binnen het verenigingsbestuur
 • verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, subsidies en dergelijke
 • coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid
 • bewaakt het budget
 • legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors
 • is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan
 • behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging
 • behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor
 • stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering
 • communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging
 • geef wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden
 • doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris
 • zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie
 • coördineert de taakverdeling binnen de commissie  

 

Footer

 HTV Ace

Tennis voor:

- jong en oud

- de beginnende en gevorderde speler

- de recreatieve en prestatieve speler

- de competitie en niet-competitiespeler

  

 Lidmaatschap

Lid worden?

U kunt zich hier Online aanmelden.

 

Iedereen is het hele jaar van harte welkom.

Kom gerust een kijkje nemen op ons tennispark.

 Contact

Natronchemieweg 10

6049 CN Herten

 0475-332638

 Tennisvereniging HTV ACE

 info@ace-herten.nl