Corona perikelen

18 november 2020


Update 18-11-2020

Beste leden,

Gisteren is er weer een persconferentie geweest over de corona maatregelen. Hieruit komt ook weer een aantal wijzigingen voor onze tennisvereniging voort. Gelukkig zijn het deze keer versoepelingen. Namelijk we gaan vanaf donderdagochtend 19 november weer terug naar de maatregelen zoals deze zijn gaan gelden op 13 oktober. 

Concreet houdt dit in dat:

 • Er weer gedubbeld mag worden maar wel op 1,5 meter afstand;
 • Tennislessen mogen weer in groepjes van 4 (exclusief de trainer) plaatsvinden;
 • De kantine en de kleedkamers gesloten blijven;
 • Toeschouwers niet zijn toegestaan;
 • Na afloop van je les of vrij tennissen het tennispark zo spoedig mogelijk verlaten moet worden;
 • Voor vrij tennissen een baan gereserveerd dient te worden. Hoe je dat doet zie je hier.

Hier vind je het bericht van de KNLTB waarin de maatregelen uitgebreid worden besproken. Verder zijn natuurlijk alle andere maatregelen die de Rijksoverheid heeft ingesteld ook op onze tennisvereniging van toepassing.

We hopen dat de regelgeving zo kan blijven zodat we deze winter lekker kunnen blijven tennissen en trainen op ons mooie tennispark.

 

Update 4-11-2020

Beste leden

Op 3 november is wederom een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd door de Rijksoverheid. Inmiddels zijn deze maatregelen ook door de KNLTB verwerkt en is ook het advies ten aanzien van tennis gewijzigd. De volgende punten zijn van belang in de periode waarin de verzwaarde maatregelen van kracht zijn, vooralsnog dus tot en met 18 november 2020:

 • Dubbelen is niet toegestaan, enkelen/singelen wel (maximaal 2 personen);
 • Trainingen zijn slechts mogelijk met twee personen per baan exclusief de trainer. Daarom zal voorafgaand aan elke training door de trainer een indeling gemaakt worden waarbij een grotere groep (bijvoorbeeld van vier) in groepjes van 2 wordt gesplitst. Deze groepjes van 2 trainen elk op hun eigen baan. De groepjes kunnen natuurlijk elke week wisselen. Groepen met een oneven aantal deelnemers worden nog benaderd over de manier waarop invulling gegeven wordt aan deze regel;
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen;
 • Alle andere maatregelen blijven van kracht.

Na 18 november zullen de regels weer terug veranderen naar die welke vanaf 14 oktober gelden (zie hieronder). Tenzij de maatregelen worden verlengd natuurlijk.

Denk eraan dat je wel nog steeds je baan reserveert zodat er geen wachtenden op het park aanwezig zijn. Hoe je dit doet zie je hier.

Heb je al een baan gereserveerd voor een dubbel, pas de reservering dan aub even aan. Lukt dat niet, mail dan even naar [email protected]

Mochten er vragen zijn horen wij het graag. 

 

Update 23-10-2020

Beste leden,

Hieronder nog een opsomming van de belangrijkste zaken waar men zich aan dient te houden in verband met de corona maatregelen:

 • Houd je altijd aan de algemene maatregelen van de Rijksoverheid waaronder de 1,5m afstand en thuisblijven bij klachten;
 • Een trainingsgroepje mag maximaal uit 4 personen bestaan (exclusief eventueel de trainer) per baan. 
 • Dubbelen mag, maar houd je aan de regelgeving van de KNLTB;
  • Er dienen 2 vaste koppels van 2 personen elk te zijn die niet wijzigen;
  • Onderling wordt ook de 1,5m afstand gehouden, ook al moet je dan soms een bal laten gaan;
  • Niet samen op een van onze mooie sponsorbankjes gaan zitten;
  • Wissel met de klok mee van speelhelft;
  • Kijk ook hier en hier.
 • Wanneer je vrij gaat tennissen, reserveer dan een baan. Dit doe je zoals hier beschreven;
 • Na afloop van je training of vrij tennissen dien je het park zo spoedig mogelijk te verlaten;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan;
 • De kantine is gesloten. Er kan na het tennissen dus niets gedronken worden op het park, ook niet als er zelf iets wordt meegenomen;
 • Het terras, inclusief de loungebank, is gesloten. Als je nog iets wil drinken met een van je medetennissers, doe dat dan thuis maar volg ook daar de regelgeving;
 • Gebruik je gezond verstand.

Verder geven wij jullie ook mee, dat mochten er leden zijn die zich niet aan de regels houden, wij vinden dat je die leden op hun verantwoordelijkheid mag aanspreken. Tenslotte heb jij er ook belang bij dat onze club open blijft. Doe je dat liever niet zelf, laat het ons dan even weten wat er mis gaat.

Update 13-10-2020

Beste Leden,

Zoals jullie op dinsdag 13 oktober hebben gehoord heeft de Rijksoverheid weer een aantal extra corona maatregelen getroffen. De KNLTB heeft deze regelingen in samenwerking met de overheid toegespitst op tennis (zie hier). Deze maatregelen treffen ook ons als tennisvereniging. Gelukkig kunnen we een hoop nog wel doen en kunnen we toch lekker het najaar en de winter door blijven tennissen. Hieronder een aantal punten die van belang zijn:

Vrij Tennissen

Vrij tennissen blijft toegestaan zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Hoewel in de persconferentie werd gezegd dat dubbelen niet mogelijk was heeft de KNLTB deze uitspraak vandaag met de Rijksoverheid besproken en is gebleken dat dubbelen toch mogelijk is. Op de website van de KNLTB wordt een aantal aandachtspunten gegeven waarmee ook tijdens het dubbelspel de 1,5m kan worden gewaarborgd.

Wel is nog steeds van belang dat er banen worden gereserveerd zodat er zo min mogelijk naast de baan op elkaar gewacht hoeft te worden. Hoe je dit doet zie je hier.

Kantine

De kantine alsook de kleedkamers blijven gesloten. Alle bardiensten komen vooralsnog helaas te vervallen.

Ook het terras is geheel gesloten en er mag geen gebruik gemaakt worden van de loungebank. Na afloop van het vrij tennissen dient men het park zo spoedig mogelijk weer te verlaten.

Najaarscompetitie

De najaarscompetitie is door de KNLTB per direct beeindigd. Dit geldt voor zowel jeugd als senioren. De wedstrijden gaan dus niet meer door helaas.

Trainingen

Trainingen mogen doorgaan aangezien de maximale groepsgrootte 4 personen is. De trainer wordt uitgezonderd in deze telling. We mogen daarom wel gewoon blijven trainen. Mochten er groepen zijn welke groter zijn dan 4 mensen zal de groep voorafgaand aan de training in tweeen gesplitst worden en wordt er in twee groepen getraind zonder dat die groepen zich vermengen. Ook zullen er altijd voldoende banen gereserveerd zijn om het 1,5m afstand houden mogelijk te houden.

Per 1 november aanstaande gaan de winter-club-trainingen weer van start. Geweldig dat zo veel jeugd-leden en volwassenen zich vol enthousiasme hebben ingeschreven! Nieuw dit winterseizoen is dat er 6 dagen per week zal worden getraind, zowel door jeugd als door volwassenen. Daarnaast zal op nagenoeg alle trainingsmomenten parallel worden getraind. Dat wil zeggen door meerdere trainingsgroepen tegelijkertijd. Enerzijds wordt dit natuurlijk ingegeven door het grote aantal leden dat zal gaan trainen (circa 60 kinderen en circa 70 volwassenen), anderzijds geven we hiermee invulling aan een stukje ‘beleving’, juist in de winterperiode. 

Ten slotte

Gelukkig kan er dus nog steeds lekker getennist worden en is de impact van de maatregelen voor de tennissport beperkt.

Dus, ga lekker tennissen maar houdt de maatregelen goed in het oog.

Met vriendelijke groet

HTV ACE

Nieuwscategorieën