3-2-2020 Algemene ledenvergadering HTV Ace 2020

16 december 2019


Geacht lid,

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 februari 2020.

U bent van harte welkom vanaf 19:45 uur in de kantine Ace-Place, op ons tennispark aan de Natronchemieweg 10 te Herten. De vergadering begint om 20:00 uur.

 

De notulen van de vorige ALV kunt u terug vinden op de website van Ace maar u kunt hem ook voor aanvang van de vergadering inzien/ontvangen. Hebt u zelf nog stukken welke besproken kunnen worden op de vergadering dan verzoeken wij u vriendelijk om deze voor 27 januari 2020 aan te leveren via een e-mail aan: [email protected]

 

Datum:      maandag 3 februari 2020

Tijd:            20.00 uur

Locatie:      Ace-Place, Natronchemieweg 10 te Herten

Aanwezig:

- Peter Scheers (voorzitter)

- Christian Heldens (secretaris & notulist)

- Twan Simons (penningmeester /ledenadministratie)

- voorzitters van de commissies

 

Agendapunten:

 

 1. Opening en vaststelling agenda 
 2. Mededelingen
 3. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 4 februari 2019
 4. Verslag Ledenadministratie
 5. Verslag Technische zaken / Jeugdcommissie / Toernooicommissie
 6. Verslag Sponsorcommissie 
 7. Verslag Barcommissie en barcoördinatie
 8. Resultatenrekening 2019 en balans per 31-12-2019
 9. Begroting 2020
 10. Verslag Kas controlecommissie
 11. Vaststelling contributie 2020
 12. Vaststelling competitiebijdrage 2020
 13. Rondvraag
 14. Sluiting om ± 22.00 uur

Met vriedelijke groet,

Bestuur HTV Ace

Nieuwscategorieën