Nieuws

Algemene Ledenvergadering op maandag 4 februari 2019

Geacht lid,

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 februari 2019.

U bent van harte welkom vanaf 19:45 uur in de kantine Ace-Place, op ons tennispark aan de Natronchemieweg 10 te Herten. De vergadering begint om 20:00 uur.

 

De notulen van de vorige ALV kunt u binnenkort terug vinden op de website van Ace maar u kunt hem ook voor aanvang van de vergadering inzien/ontvangen. Hebt u zelf nog stukken welke besproken kunnen worden op de vergadering dan verzoeken wij u vriendelijk om deze voor 30 januari 2019 aan te leveren via een e-mail aan: christian.heldens@home.nl

 

Datum:      maandag 4 februari 2019

Tijd:            20.00 uur

Locatie:      Ace-Place, Natronchemieweg 10 te Herten

 

Aanwezig:

Peter Scheers (ad interim voorzitter/sponsorcommissie)

Christian Heldens (secretaris & notulist/ ad interim barcommissie)

Frans Gubbels (penningmeester /ledenadministratie)

Ruud Flentge (technische zaken / jeugdcommissie / toernooicommissie)

 

Agendapunten:

1. Opening en vaststelling agenda;

2. Mededelingen

3. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 5 februari 2018;

4. Aftreden bestuursleden 2019;

          4.1  Frans Gubbels;

          4.2  Ruud Flentge.

5. Benoemen nieuwe bestuursleden;

          5.1  Twan Simons.

6. Verslag Ledenadministratie;

7. Verslag Technische zaken / Jeugdcommissie / Toernooicommissie;

8. Verslag Sponsorcommissie;

9. Verslag Barcommissie en barcoördinatie;

10. Resultatenrekening 2018 en balans per 31-12-2018;

11. Begroting 2019;

12. Verslag Kas controlecommissie;

      12.1. Nieuwe kascontrolecommissie verkiezen.

13 .Vaststelling contributie 2019;

14. Vaststelling competitiebijdrage 2019;

15. Ace 2.0;

     15.1 Activiteiten;

     15.2  Trainingen (jeugd en senioren).

16. 50-jarig bestaan HTV ACE;

17. Rondvraag;

18. Sluiting om ± 22.00 uur.
 


Met vriendelijke groet,
Bestuur H.T.V. Ace

« Terug

» Nieuws archief

Footer

 HTV Ace

Tennis voor:

- jong en oud

- de beginnende en gevorderde speler

- de recreatieve en prestatieve speler

- de competitie en niet-competitiespeler

  

 Lidmaatschap

Lid worden?

U kunt zich hier Online aanmelden.

 

Iedereen is het hele jaar van harte welkom.

Kom gerust een kijkje nemen op ons tennispark.

 Contact

Natronchemieweg 10

6049 CN Herten

 0475-332638

 Tennisvereniging HTV ACE

 info@ace-herten.nl